(Ruwe schetsen uit) Het Dagboek van een Sabeltand Schorpioen

Partij voor de bomen

De gemeente Eindhoven kapt 144 oude kastanjebomen in Vaartbroek. Zoals altijd claimt het bestuur van deze niet echt als boomvriendelijke gemeente bekend staande, innovatieve lichtstad dat de bomen ziek zijn, ondanks dat ze ieder lente in volle bloei staan, in de zomer strak in het groene blad en volop kastanjes dragen. Een prachtig Ter onderbouwing heeft de gemeente Eindhoven een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren en hieruit zou namelijk blijken dat bijna 60% van de grote kastanjebomen besmet zou zijn met de kastanjebloedingsziekte. Voordat het fake news alarm dreigt af te gaan, deze ziekte bestaat echt. Zo blijkt uit de Groen Kennisnet Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden dat de kastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae) een plantenziekte is die voorkomt op paardenkastanjes en dat deze ziekte mogelijk dodelijk is. Let wel! Mogelijk! De ziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie uit de Pseudomonas syringae-groep, is herkenbaar aan de roestbruine vochtige plekken die op de bast van de boom ontstaan die gaan bloeden met een stroperige vloeistof en als deze vloeistof indroogt blijven er op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en ontstaan er scheuren in de bast. De gemeente Eindhoven trekt vervolgens de overhaaste conclusie dat, voor zover de kastanjebomen in Vaartbroek al deze ziekte zouden hebben, ze dus een beperkte levensverwachting zouden hebben en dat ze daarom moeten worden gekapt. Dit doodvonnis is toch echt gebaseerd op een voorbarige conclusie van de zijde van de gemeente Eindhoven. Immers, over de achtergronden van de bacterie is nog weinig bekend. Er wordt in dit verband op de universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar verschillende zaken, onder meer naar het ontstaan van de infectie, de verspreiding in de boom, invloed van stressfactoren, groeiplaatsfactoren en afweermechanismen. Verder zijn delen van de bastdelen met scheuren eenvoudig te verwijderen en denkt ongeveer een derde van de groen- of boombeheerders dat de ziekte te bestrijden is met beheersmaatregelen, zoals bodemverbetering en bestrijding van de kastanjemineermot. Daarnaast zijn andere methoden mogelijk, zoals het wegsnijden en ontsmetten van aangetaste plekken, het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen in de vaten en de locatie van de bacterie met warmte behandelen. Met dit laatste heeft de Wageningen Universiteit reeds succesvolle laboratoriumproeven gedaan.

Wat is dan de werkelijke aanleiding waarom de gemeente Eindhoven de kastanjebomen op de dodenlijst heeft geplaatst? De majestueuze kastanjebomen zorgen voor overlast van duiven- en kauwenpoep (medeplichtigheid hooguit, maar nu de duif en de kauw kunnen rekenen op de bescherming van de Partij voor de Dieren kan dit mooi bij de kastanjes in de wortels worden geschoven). Ook kunnen de bladval en bloesem de rioolafvoeren verstoppen (medeplegen, de mens die de meeste troep in het riool gooit wordt evenwel uit de wind gehouden door de meeste, overige politieke partijen). De groei van de worteling van deze kastanjes in het riool zou verder de oorzaak zijn van de slechte staat van het riool en dat zou dan weer kunnen leiden tot een vergrote kans op mogelijk (water)overlast. Met dus een zeer grote kans op misschien! De gemeente Eindhoven zou daarentegen wellicht op een mogelijk gezellig feestje door projectontwikkelaars kunnen zijn ingefluisterd dat het voor een structurele oplossing noodzakelijk zou kunnen zijn dat de gestelde zieke kastanjebomen worden vervangen door nieuwe, kleinere boompjes om de fraaie laanstructuur ook voor de toekomst te behouden. Gelet op de maakbaarheid van de door de mens getolereerde natuur zou, tussen de bitterballen, kaasstengels en andere bittergarnituur door, het plan kunnen zijn ontstaan om alle kastanjebomen in Vaartbroek tegelijkertijd te vervangen. Misschien hè!?!?! De gemeente Eindhoven wil namelijk in het najaar van 2017 de Stoutheuvel (en enkele aanliggende kruisingen/straten) gaan herinrichten. Met de herinrichting wil de gemeente Eindhoven ook meteen het zeer versleten asfalt in deze straat vervangen en weer een nieuwe poging wagen om de Stoutheuvel verkeersveiliger te maken. Daarbij wordt aan fietsers meer ruimte gegeven met een vrijliggend fietspad dat deel uitmaakt van de zogeheten slowlane (een innovatief 32 kilometer lang fietspad in en rondom Eindhoven). Kan de projectontwikkelaar met z’n matties in het weekend lekker op de racefiets een rondje Eindhoven doen op een strak geasfalteerd fietspad zonder van die bobbels en scheuren die worden veroorzaakt door terroriserende bomen.

Op zich best een goed idee die herinrichting met zo’n veiliger, strak fietspad. Dit neemt desondanks niet de vraag weg of er echt geen boomvriendelijke(re) oplossingen voorhanden waren? Zo zijn bomenzand en bomengrond door hun uitgebalanceerde samenstelling voldoende flexibel en voedzaam om wortelgroei van bomen toe te laten terwijl daarmee ook wordt gezorgd voor voldoende draagkracht bij een licht belaste verharding. Daarnaast kan bij zwaarder en intensiever belaste wegen, pleinen en parkeerplaatsen die een stabiel en een niet na zakkende of vervormende funderingslaag eisen worden gedacht aan het toevoegen van bomengranulaat. Andere boomvriendelijke en duurzame mogelijkheden zouden kunnen zijn het toepassen van kunststof kratten, het aanbrengen van beluchtingsbuizen of het liften een oplossing. Vanwege het ontbreken van Partij voor de Bomen, die specifiek de belangen zou kunnen behartigen van onder andere de rechteloze kastanje, eik, beuk en berk, hebben dergelijke oplossingen de kastanjes in Vaartbroek niet kunnen baten. De gemeente Eindhoven heeft in het belang van de mens in het algemeen en de fietser, de automobilist en de ondernemer in het bijzonder de belangenafweging laten doorslaan in het nadeel van deze bomen en het rooien van de kastanjes in Vaartbroek te sanctioneren. Kappen, de meest boomonvriendelijke oplossing.

Nee, dit is absoluut geen pleidooi voor het oprichten van de zoveelste one-issue partij. Het snoeien in het aantal van politieke partijen verdient eerder een aanbeveling. Enfin, de gemeente Eindhoven zal hoogstwaarschijnlijk wel de juiste formeel-juridische stappen  hebben genomen doordat zij bij het opstellen van het herinrichtingsontwerp van de Stoutheuvel netjes hebben gesproken met enkele bewoners/ondernemers van het plangebied rondom deze laan en ook gedachten hebben uitgewisseld voor een plezierige én verkeersveilige woon- en winkelstraat op een inloopbijeenkomst waarbij geïnteresseerden getekende sfeerimpressies konden bekijken van het inrichtingsprofiel en de parkeermogelijkheden. Ook in het Eindhovens Dagblad van 9 maart 2017 is aandacht voor de bomenrooi in Vaartbroek (http://www.ed.nl/eindhoven/bomenrooi-in-vaartbroek-pijnlijk-maar-noodzakelijk~a319750c/). Zo blijkt uit dit krantenartikel dat buurtbewoner Hendrik Poepjes zich zorgen maakt over de enorme overlast in het riool die de bomen zouden veroorzaken, dat andere buurtbewoners de overlast afwegen tegen de sfeer en de straataanblik door de kastanjebomen en dat buurtbewoner Frank van Steen boos en ontdaan is door de bomenkap. Toegegeven zal dienen te worden door de gemeente Eindhoven dat een verkeersveilige laan met vers asfalt zonder volwaardige bomen op zich niet veel zal bijdragen aan het dichten van de kloof tussen de gemeente Eindhoven en de zuurstofafhankelijke bewoner die een leefbaar Vaartbroek wenst. Op de sfeerimpressie van de Stoutheuvel met bomen en verlichting worden namelijk grote, dikke, hoge en volwassen bomen beloofd terwijl die juist net zijn gerooid door de boomrooierij. Dit maakt dat de reële vrees bestaat dat in het najaar van 2017 slechts kleine, dunne, lage kleuterboompjes de realiteit zullen vormen van de straataanblik in de Stoutheuvel. Beste gemeente Eindhoven, vergeet niet dat het jaren duurt voor de herplanting groot is. Dus om recht te doen aan de sfeerimpressie van de nieuwe situatie in de Stoutheuvel herplant groots!

Advertenties
Standaard
Uncategorized

Brabant vervoert een donkere frons

Even een korte ManOpHetPerron. Daargelaten het kleine leed door het falen van de NS door in ieder geval niet zo goed getraind als Rico en Badr hun nieuwe dienstregeling in te voeren, hetgeen resulteerde in een dik kwartier vertraging, de helft van de intercity’s eruit en een overvolle koets op ijzeren wielen op het moment dat ik moest treinen. Deze OV-irritatie was ‘peanuts’ in vergelijk met het voor projectontwikkelaars harde houten plasser HOV-project, dat vrijwel enkel voor skateboarders (vooral ’s avonds en op zondag) een enorme skatebaan oplevert en voor de rest ongemak, onveiligheid en heel veel irritatie. Dit ongewenste prestigeproject heeft nu ook geresulteerd in de omdoping van Hermes in Brabant Vervoert Ons (BVO) dat trendy elektrische bussen heeft aangeschaft om mee te pronken naar de expats en anderen, die Eindhoven vooral gebruiken om door te reizen naar hun eindbestemming. Voor zover die elektrische bussen duurzamer zijn gaan de handjes op elkaar, maar de twee middelste vingers gaan toch ferm in de lucht richting BVO voor hun meer dan 25 pagina’s tellende omnummer folder voor de buslijnen die zijn getroffen door het HOV-virus in Eindhoven-Noord. Onoverzichtelijke 200+, 300+ en 400+ nummers. Lijn 9 blijft weliswaar lijn 9, maar krijgt ook a en b-varianten evenals de omgenummerde lijnen. Verandering die niet tot verbetering leidt of noodzakelijk is, zorgt bij de mens als gewoontedier tot een donker frons op de nee schuddende snoet die bij de gebroeders De Boer op een respectvolle, instemmende knik kan rekenen.

Standaard
(Ruwe schetsen uit) Het Dagboek van een Sabeltand Schorpioen

Asperges en bloembollen

VNO-NCW-(werkgevers)voorzitter Hans de Boer toont zijn ware aard met het uitschelden van werkelozen en het laten verrekken van arbeidsgehandicapten. Minister Asscher en minister-president Rutte hebben volstrekt gelijk! Zie: http://nos.nl/artikel/2043161-asscher-noemt-uitspraken-de-boer-middelvinger.html

Het doen van dergelijke empathieloze en totaal ongepaste uitlatingen in een Volkskrant interview (http://www.volkskrant.nl/dossier-werk/voorzitter-vno-ncw-ook-hoogopgeleide-bijstanders-kunnen-asperges-steken~a4086955/) verdient dan ook als passende straf voor Hans de Boer: de hele zomer asperges steken en bloembollen pellen in het zonnetje met de radio aan in zijn maatpak. Dit ter stimulering van zijn fatsoens- en realiteitsbesef. Ben benieuwd hoe werkwillig Hansje dan nog is en of hij een beetje meer empathie in de vingers heeft.

Standaard
(Ruwe schetsen uit) Het Dagboek van een Sabeltand Schorpioen

Ontkookt ei

Er is helaas erg veel negatiefs te melden in 2015 dat kan worden verpakt in een cynisch komisch jasje en juist daarom iets positief grappigs. De ontdekking door wetenschappers van een manier om een gekookt ei weer ongekookt te maken die belangrijk is voor kankerbestrijding. Amerikaanse en Australische wetenschappers zijn erin geslaagd om gekookte eieren te ‘ontkoken’, zodat ze weer vloeibaar worden. Dit is echter totaal geen nutteloze uitvinding, maar kan verstrekkende gevolgen hebben voor de behandeling van kanker.Bij het koken van een ei, zorgt de warmte ervoor dat proteïnen in het eiwit verstrengeld raken en samenklonteren, zodat het vloeibare eiwit hard wordt. De wetenschappers voegden om het harde eiwit daarna weer vloeibaar te maken, ureum (een afvalstof die ontstaat bij de afbraak van eiwitten) toe aan het gekookte ei en zij lieten de proteïnen tevens ronddraaien in een speciale machine, die de proteïnen weer in oorspronkelijke, vloeibare staat teruggebracht. Deze manier om gekookte eieren te ‘ontkoken’, is een ontdekking die ook de bestrijding van kanker kan versnellen.

Bij de behandeling van kanker door het gebruik van antilichamen, die zich vastmaken aan een kankercel, waarna het immuunsysteem die cel eenvoudiger kan vernietigen, zijn vloeibare proteïnen nodig om antilichamen te maken. Tot de ontdekking van de methode om een ei te ontkoken duurde het vier dagen om de proteïnen te ontvouwen en in een vloeibare staat te brengen, maar met de nieuw ontdekte methode wordt die tijd aanzienlijk verkort en kan dit ontvouwen binnen een paar minuten geschieden, aldus professor Greg Weiss.

http://news.uci.edu/press-releases/uci-fellow-chemists-find-a-way-to-unboil-eggs/

Standaard
(Ruwe schetsen uit) Het Dagboek van een Sabeltand Schorpioen

Nietszeggende oneliners

ziggo-plus-upc-is-ziggo

Ziggo wordt de nieuwe sponsor van Ajax. Zal dit massaal leiden tot opzeggingen in 010, 030, 040, 070 en 0522 (Meppel)? Het Amerikaanse Liberty Global, het moederbedrijf van UPC, dat kabelbedrijf Ziggo heeft overgenomen en beide bedrijven onder die naam wil samensmelten, doet er in ieder geval verstandig aan om in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven al was het maar voor de schijn de merknaam UPC te handhaven. Daargelaten dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM, waarin de OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit per 1 april 2013 is opgegaan en is samengevoegd met de Consumentenautoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa), die als missie en strategie heeft gesteld om kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten te bevorderen, de ruggengraat en het lef ontbeert om een dergelijke overname, hetgeen zal leiden tot een monopoliereus (90%!) op de Nederlandse kabelmarkt, tegen te houden. Feit blijft dat fans van Feyenoord, ADO, FC Utrecht, PSV en MVV Alcides straks als kabelconsument (indirect) financieel zullen bijdragen aan AFC Ajax. In Eindhoven en omstreken is dit waarschijnlijk goed nieuws voor Onsbrabantnet. Ook bij KPN en Tele2 zal toch een vlaggetje uit kunnen en zal er naar alle verwachting een beetje kunnen worden gejuicht vanwege te verwachten overstappers. Volgens algemeen directeur Michael Kinsbergen van Ajax is Ziggo een modern, ambitieus bedrijf waar veel jonge mensen werken en dat midden in de maatschappij staat en ook Baptiest Coopman, de beoogde chief executive officer (CEO) van Ziggo na de overname door Liberty Global, is enthousiast over de samenwerking. Toch zullen massale opzeggingen een averechts effect zijn voor Ziggo (lees: ook thans nog bekend onder de naam UPC). Hier daarom alvast een paar nietszeggende oneliners voor toekomstige CEO Coopman, die premier Mark Rutte op zijn mediatraining heeft geleerd, welke te allen tijde toepasbaar zijn bij geconstateerde negatieve effecten: “Ik herken mij niet in het geschetste beeld” en “We zijn hard bezig met het realiseren van onze doelen“. Normaal gesproken beschermen politici, toezichthouders en managers zich met een ernstige blik op de snoet en een zelfverzekerde intonatie met dergelijke oneliners, zodat zij zelfs als voorzitter van de Raad van Toezicht van WoonZorgcentra Haaglanden (lees: Heleen Dupuis, tevens Eerste Kamerlid van de VVD) kunnen spreken van een onjuist beeld en de falende zorg bij zeer kwetsbare ouderen kunnen ontkennen bij wie in een verzorgingstehuis de urine langs de benen in hun pantoffels druipt omdat er nog maar pak ‘m beet 3,5 hardwerkende zorgverleners beschikbaar zijn op een groep van zo’n 60 dementerende of anderszins broze bejaarden. Zonder dergelijke oneliners zijn zij kansloos tegen strijdbare mannen als Ben Oude Nijhuis (82) en Joop van Rijn (81) die zich niet de mond laten snoeren en gaat een staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (lees: zoon Martin van Rijn, PvdA) rare sprongen maken, zoals het onder druk laten zetten van het Algemeen Dagblad (AD) door het ministerie van Volksgezondheid om het interview met vader Joop van Rijn niet te publiceren en het proberen op een akkoordje te gooien met Ben Oude Nijhuis voor de uitzending van het VARA programma Pauw, dan wel een algeheel arrogant, stuitend en tenenkrommend optreden van Heleen Dupuis een dag later in hetzelfde televisieprogramma. Immers, zonder nietszeggende oneliners valt de ernstig geëscaleerde bestuurlijke incompetentie en corruptie die op nationale schaal enorm veel schade aanricht gewoonweg niet te bagatelliseren.

Standaard
(Ruwe schetsen uit) Het Dagboek van een Sabeltand Schorpioen

Randstadzilla

Het is een bewolkte, grijze maandagochtend in de herfstvakantie na een heerlijk nazomers weekend. Op het perron van de door maniakale verbouwingsdrang getroffen NS ontstaat bij een sociaal‑liberale forens, die wars is van de ondoordachte, pragmatische noodverbandjes waarmee juist het zichzelf als sociaal-liberalen kwalificerende D66 vaak op de proppen komt om zware slagaderlijke problemen in de Nederlandse maatschappij te stelpen, wel eens het fictieve verlangen dat Moeder Aarde uit een portaal in de diepste trog van de Indische oceaan een soort monsterlijk zeewezen laat herrijzen om de balans in de natuur te laten herstellen. Een dergelijk mythisch schepsel dat wordt ingezet als het noodzakelijk kwaad om de kop van het laatste visieloze gedrocht af te bijten. Een gedrocht dat de betweterige frontman van het toch meer als VVD‑light te typeren liberaal‑politieke clubje op zondagochtend bij een rechts georiënteerd opinieprogramma onbeschaamd aan het promoten was. Om geen misverstand te laten bestaan dient eerst en vooral het fictieve karakter van dit verlangen met klem te worden benadrukt. Niemand mag hierin dus een verborgen boodschap of oproep tot rechtvaardiging lezen om op het Binnenhof te Den Haag zijn doorgefokte labradoodle los te laten op de demagoog van de Nederlandse politiek. Nog daargelaten dat het gevaar bestaat dat wanneer daadwerkelijk de kop van een dergelijke draak of slang eraf wordt gebeten er twee koppen zullen terug groeien, net zoals bij Hydra. Daar zit echt niemand op te wachten. Maar zonder dollen, een verstandig plan van D66 om pillen weer te laten testen bij evenementen als het Amsterdam Dance Event in een poging om drugsdoden te voorkomen, zou ook moeten worden toegepast bij de medicatie die politici gebruiken in de hoop dat zij dan wat minder onzinnige plannen uitbraken.
Bij WNL op zondag sloeg Alexander Pechtold weer eens de plank flink mis met een zoveelste ondoordachte (bezuinigings)plan waarvan op voorhand al met zekerheid kan worden gesteld dat het meer ellende zal veroorzaken dan dat het aan positieve effecten zal opleveren. Ondanks het feit dat de bevolking van een provincie zich juist qua afkomst erg identificeert met de provincie als habitatsvorm (maar toegegeven, niet als bestuursorgaan) roept de aanvoerder van D66 in het programma van Charles Groenhuijsen en Margreet Spijker de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, op om te snoeien in de eigen uitgaven door één superprovincie te creëren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit halfslachtige provincie fusieplan niet enkel op het conto van D66 mag worden geschreven. Ook regeringspartijen PvdA, VVD en oppositiepartij Groen Links vinden het format van de superprovincie een goed plan. Naast voormeld nostalgisch argument van kritiek, is het visieloze fusieplan in de huidige vorm ook funest voor de regionale balans in Nederland met de creatie van een soort Randstadzilla. Daarenboven is het plan ook qua bezuinigingsmaatregel halfslachtig. Van 12 naar 10 provincies. Ga dan bij noodzakelijke bezuinigen op de eigen overheidsuitgaven teneinde evenwicht te bewaren naar 6 of 4 superprovincies of landdelen bestaande uit 2 of 3 provincies. Helaas heeft Alex P., ondanks dat de D van zijn partij tot echt voor democratie zou moeten staan en niet voor dictator, net zo’n plaat voor zijn hoofd als de door China benoemde burgemeester van Hong Kong, Leung Chun-Ying. Geen gele paraplu die daartegen soelaas biedt.
Dit bleek reeds bij een eerder gedrocht, waar Pechtold als mede-Frankenstein zijn handtekening onder had gezet, te weten: het Woonakkoord dat VVD-minister voor Wonen Stef Blok met D66, ChristenUnie en SGP in elkaar heeft geknutseld om de woningmarkt uit het slop trekken. Het werkelijke gevolg is echter onbetaalbare huurwoningen voor de lagere en midden inkomens, die door extreme huurverhogingen (niet enkel in de sociale woningbouw, maar tevens in de vrije sector!) uit hun huurhuis worden gepest en zo gedwongen doorstromen naar een lager en onaantrekkelijker huursegment van de woningmarkt. Zeker in het geval van centraal gelegen huurlocaties in steden. Verder is vooral meer doorstroming van huurpenningen in de toch al goed gevulde zakken van vastgoedmagnaten. Het Woonakkoord versterkt in een rap tempo dat het wonen in het centrum van een stad nog meer een elitaire aangelegenheid wordt en het daardoor net zo ‘ongezellig’, om het maar eens met een enorm understatement uit te drukken, wordt als door de yuppeninvasie waaraan Amsterdam ten prooi is gevallen en de lawine van nerds en expats die San Francisco verzieken. Ter nivellering daarom die elitegetto’s bestraffen met inkomensafhankelijke boetes naar het verkeersbekeuringenmodel in Zwitserland, Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Griekenland, Oostenrijk en Hongarije.
Tot slot wat aandacht voor de campagne van Unicef tegen de vrijwilligersindustrie. De kern van deze campagne is met name relevant voor studenten die als cv-building een ‘ontwikkelingsproject’ gaan doen met kinderen in Afrika. Unicef roept op om hiermee te stoppen aangezien kinderen in een ontwikkelingsland geen toeristische attractie zijn.

IMG_1397-1.JPG

Standaard