(Ruwe schetsen uit) Het Dagboek van een Sabeltand Schorpioen

(On)misbaar

Omroep Brabant kwam met het goede nieuws dat “Made in China” weer “Made in Brabant” wordt. Voor Nederlandse bedrijven die vol voor reshoring, zoals het zich terugtrekken uit lagelonenlanden en weer in Nederland vestigen van Nederlandse bedrijven wordt genoemd, gaan dient te worden geapplaudisseerd. Het Tilburgse bedrijf Capi-Europe, dat onder meer plastic bloempotten en plantenbakken produceert, haalt hun productie vanuit China terug naar Nederland vanwege verviervoudigde lonen, kwaliteitsgebrek en slechte communicatie. Het productiewerk dat daarmee terug komt naar Nederland is erg geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze terugkeer van productiewerk gaf de Diamant-groep de mogelijkheid om bij Capi-Europe mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking naar werk te begeleiden. Een ander Tilburgs bedrijf, SORT BV, dat onder andere tweedehands kleding voor de Afrikaanse markt zijn al sinds 2010 mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking werkzaam en is door de Diamant-groep het bestaande werkproces aangepast zodat de medewerkers afwisselend kunnen staan en zitten. SORT BV is erg blij met de nieuwe werknemers. Volgens het bedrijf is de productie toegenomen en zijn afnemers erg tevreden met de kwaliteit. Het verschaffen van werkgelegenheid in Nederland is al geweldig en in het bijzonder voor mensen met een beperking. Het bezoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan deze twee Tilburgse bedrijven deed mij realiseren dat dit goede nieuws volledig valt toe te schrijven aan deze bedrijven en hun samenwerking met de Diamant‑groep en zeker niet door toedoen van de politiek tot stand is gekomen. Klijnsma was toch een beetje aan het meeliften op andermans succes. Nu het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook nog het goede nieuws bracht dat de Nederlandse consument ook minder somber, rijst de vraag of er een significant verband bestaat tussen de afname van de Haagse politici in de media gedurende het zomerreces en dit toegenomen vertrouwen? Persoonlijk heb ik de afwezigheid van het overgrote gedeelte van de Nederlandse politieke elite, dat zich vanwege hun kenmerkende falende eigenschappen het best als natte tosti’s laat kwalificeren, evenals de om hun bipsen heen zwermende persmuskieten op zoek naar een politieke hype, ervaren als een ware oase. Om aan te sluiten bij de lyrics van John Waite: “I ain’t missing you at all”. De lange vakantie van Rutten & Co. zorgde namelijk voor een enorme afname van irritatie en frustratie prikkels. Een goede overheid draagt bij aan de benodigde structuur in een samenleving ter voorkoming van chaos en wanorde. Er zijn in Nederland wel degelijk politici te vinden die nuttig en belangrijk maatschappelijk werk verrichten, maar de meeste politici zijn nou niet bepaald onmisbaar. Oorzaken? Een gedeelte van deze ‘misbaren’ is simpelweg niet capabel genoeg (goedwillende amateurs) en een ander deel is te veel bezig met oppoetsen van hun eigen ego en curriculum vitae in plaats van met hun landsbelang. Ook combinaties hiervan zijn mogelijk en misschien nog wel het meest treurig. Gelukkig zijn er burgers, bedrijven, ondernemers, wetenschappers, stichtingen, vrijwilligers, ambtenaren en anderen die met initiatieven, ideeën en inzet succesvol bijspringen om de BV Nederland boven water te houden. De zogeheten ‘onmisbaren’. Wat verder onmisbaar is, te denken valt aan onzichtbare maatregelen zijn – anders dan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meent – onzichtbare veiligheidsmaatregelen rond de spoorwegen in Nederland. Ondanks dat er geen concrete informatie is over een dreiging in Nederland, dient NCTV-er Dick Schoof toch aanleiding te zien om dergelijke maatregelen te treffen te treffen in treinen, op perrons en rond spoortracés. Enkel en alleen al omdat terreurorganisatie Al Qaida plannen zou kunnen hebben om aanslagen te plegen op het Europese spoor in Europa. ‘Better to be safe than sorry!’ Het Duitse Bild magazine stelt zelfs te beschikken over informatie over geplande aanslagen van Al Qaida op het spoor in Europa afkomstig van de Amerikaanse geheime dienst NSA. Treinen en perrons worden in Duitsland nu extra bewaakt en volgens Bild zijn langs de tracés van de hogesnelheidstrein ICE ‘onzichtbare maatregelen’ getroffen. Wat tot slot kan worden gemist als kiespijn zijn de praktijken van de Britse autoriteiten waarmee de persvrijheid in het ‘belang van de nationale veiligheid’ wordt geïntimideerd. Door de autoriteiten van Groot‑Brittannië, een land dat stelt de persvrijheid hoog in het vaandel te hebben staan, werd een inval gedaan op het kantoor van de krant The Guardian. Daarnaast werd ook David Miranda, de partner van Guardian‑journalist Glenn Greenwald, op basis van de antiterreurwet negen uur lang vastgezet en ondervraagd op luchthaven Heathrow in London. Hierbij werden zijn mobiele telefoon, laptop, camera en usb-sticks ingenomen. Volgens de Londense politie is het materiaal dat werd ingenomen bij David Miranda hoogst gevoelig en levensbedreigend als het in de openbaarheid zou komen. Journalist Greenwald heeft in The Guardian een aantal artikelen geschreven waarin de afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA werden onthuld op basis van informatie uit bestanden die hem door klokkenluider Edward Snowden ter beschikking zijn gesteld. The Guardian publiceerde op basis daarvan tevens verhalen over Britse surveillanceprogramma’s. Nee, dat is niet het begin van het vervolg op de film ‘Enemy of the State’ met Will Smith, Gene Hackman en Jon Voigt, maar dan met minder bekende acteurs. Hoewel journalisten geen terroristen zijn, krijgen (de partners van) kritische journalisten wel steeds vaker dezelfde behandeling als mensen waartegen een redelijk verdenking bestaat van terroristische activiteiten. Hun persvrijheid wordt tijdens het waterboarden tijdelijk opgeschort onder het mom van de nationale veiligheid. Ook veiligheidsdiensten die de nationale veiligheid dienen te waarborgen tegen terroristen moeten over de proportionaliteit en subsidiariteit van hun praktijken verantwoording afleggen. Pfff… je zou er een paracetamol of aspirientje van gaan innemen, maar apothekers blijken te sjoemelen met het doorberekenen aan de verzekerde van kortingen die zij krijgen van groothandels en leveranciers bij wie ze medicijnen afnemen.

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s