(Ruwe schetsen uit) Het Dagboek van een Sabeltand Schorpioen

Partij voor de bomen

De gemeente Eindhoven kapt 144 oude kastanjebomen in Vaartbroek. Zoals altijd claimt het bestuur van deze niet echt als boomvriendelijke gemeente bekend staande, innovatieve lichtstad dat de bomen ziek zijn, ondanks dat ze ieder lente in volle bloei staan, in de zomer strak in het groene blad en volop kastanjes dragen. Een prachtig Ter onderbouwing heeft de gemeente Eindhoven een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren en hieruit zou namelijk blijken dat bijna 60% van de grote kastanjebomen besmet zou zijn met de kastanjebloedingsziekte. Voordat het fake news alarm dreigt af te gaan, deze ziekte bestaat echt. Zo blijkt uit de Groen Kennisnet Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden dat de kastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae) een plantenziekte is die voorkomt op paardenkastanjes en dat deze ziekte mogelijk dodelijk is. Let wel! Mogelijk! De ziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie uit de Pseudomonas syringae-groep, is herkenbaar aan de roestbruine vochtige plekken die op de bast van de boom ontstaan die gaan bloeden met een stroperige vloeistof en als deze vloeistof indroogt blijven er op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en ontstaan er scheuren in de bast. De gemeente Eindhoven trekt vervolgens de overhaaste conclusie dat, voor zover de kastanjebomen in Vaartbroek al deze ziekte zouden hebben, ze dus een beperkte levensverwachting zouden hebben en dat ze daarom moeten worden gekapt. Dit doodvonnis is toch echt gebaseerd op een voorbarige conclusie van de zijde van de gemeente Eindhoven. Immers, over de achtergronden van de bacterie is nog weinig bekend. Er wordt in dit verband op de universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar verschillende zaken, onder meer naar het ontstaan van de infectie, de verspreiding in de boom, invloed van stressfactoren, groeiplaatsfactoren en afweermechanismen. Verder zijn delen van de bastdelen met scheuren eenvoudig te verwijderen en denkt ongeveer een derde van de groen- of boombeheerders dat de ziekte te bestrijden is met beheersmaatregelen, zoals bodemverbetering en bestrijding van de kastanjemineermot. Daarnaast zijn andere methoden mogelijk, zoals het wegsnijden en ontsmetten van aangetaste plekken, het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen in de vaten en de locatie van de bacterie met warmte behandelen. Met dit laatste heeft de Wageningen Universiteit reeds succesvolle laboratoriumproeven gedaan.

Wat is dan de werkelijke aanleiding waarom de gemeente Eindhoven de kastanjebomen op de dodenlijst heeft geplaatst? De majestueuze kastanjebomen zorgen voor overlast van duiven- en kauwenpoep (medeplichtigheid hooguit, maar nu de duif en de kauw kunnen rekenen op de bescherming van de Partij voor de Dieren kan dit mooi bij de kastanjes in de wortels worden geschoven). Ook kunnen de bladval en bloesem de rioolafvoeren verstoppen (medeplegen, de mens die de meeste troep in het riool gooit wordt evenwel uit de wind gehouden door de meeste, overige politieke partijen). De groei van de worteling van deze kastanjes in het riool zou verder de oorzaak zijn van de slechte staat van het riool en dat zou dan weer kunnen leiden tot een vergrote kans op mogelijk (water)overlast. Met dus een zeer grote kans op misschien! De gemeente Eindhoven zou daarentegen wellicht op een mogelijk gezellig feestje door projectontwikkelaars kunnen zijn ingefluisterd dat het voor een structurele oplossing noodzakelijk zou kunnen zijn dat de gestelde zieke kastanjebomen worden vervangen door nieuwe, kleinere boompjes om de fraaie laanstructuur ook voor de toekomst te behouden. Gelet op de maakbaarheid van de door de mens getolereerde natuur zou, tussen de bitterballen, kaasstengels en andere bittergarnituur door, het plan kunnen zijn ontstaan om alle kastanjebomen in Vaartbroek tegelijkertijd te vervangen. Misschien hè!?!?! De gemeente Eindhoven wil namelijk in het najaar van 2017 de Stoutheuvel (en enkele aanliggende kruisingen/straten) gaan herinrichten. Met de herinrichting wil de gemeente Eindhoven ook meteen het zeer versleten asfalt in deze straat vervangen en weer een nieuwe poging wagen om de Stoutheuvel verkeersveiliger te maken. Daarbij wordt aan fietsers meer ruimte gegeven met een vrijliggend fietspad dat deel uitmaakt van de zogeheten slowlane (een innovatief 32 kilometer lang fietspad in en rondom Eindhoven). Kan de projectontwikkelaar met z’n matties in het weekend lekker op de racefiets een rondje Eindhoven doen op een strak geasfalteerd fietspad zonder van die bobbels en scheuren die worden veroorzaakt door terroriserende bomen.

Op zich best een goed idee die herinrichting met zo’n veiliger, strak fietspad. Dit neemt desondanks niet de vraag weg of er echt geen boomvriendelijke(re) oplossingen voorhanden waren? Zo zijn bomenzand en bomengrond door hun uitgebalanceerde samenstelling voldoende flexibel en voedzaam om wortelgroei van bomen toe te laten terwijl daarmee ook wordt gezorgd voor voldoende draagkracht bij een licht belaste verharding. Daarnaast kan bij zwaarder en intensiever belaste wegen, pleinen en parkeerplaatsen die een stabiel en een niet na zakkende of vervormende funderingslaag eisen worden gedacht aan het toevoegen van bomengranulaat. Andere boomvriendelijke en duurzame mogelijkheden zouden kunnen zijn het toepassen van kunststof kratten, het aanbrengen van beluchtingsbuizen of het liften een oplossing. Vanwege het ontbreken van Partij voor de Bomen, die specifiek de belangen zou kunnen behartigen van onder andere de rechteloze kastanje, eik, beuk en berk, hebben dergelijke oplossingen de kastanjes in Vaartbroek niet kunnen baten. De gemeente Eindhoven heeft in het belang van de mens in het algemeen en de fietser, de automobilist en de ondernemer in het bijzonder de belangenafweging laten doorslaan in het nadeel van deze bomen en het rooien van de kastanjes in Vaartbroek te sanctioneren. Kappen, de meest boomonvriendelijke oplossing.

Nee, dit is absoluut geen pleidooi voor het oprichten van de zoveelste one-issue partij. Het snoeien in het aantal van politieke partijen verdient eerder een aanbeveling. Enfin, de gemeente Eindhoven zal hoogstwaarschijnlijk wel de juiste formeel-juridische stappen  hebben genomen doordat zij bij het opstellen van het herinrichtingsontwerp van de Stoutheuvel netjes hebben gesproken met enkele bewoners/ondernemers van het plangebied rondom deze laan en ook gedachten hebben uitgewisseld voor een plezierige én verkeersveilige woon- en winkelstraat op een inloopbijeenkomst waarbij geïnteresseerden getekende sfeerimpressies konden bekijken van het inrichtingsprofiel en de parkeermogelijkheden. Ook in het Eindhovens Dagblad van 9 maart 2017 is aandacht voor de bomenrooi in Vaartbroek (http://www.ed.nl/eindhoven/bomenrooi-in-vaartbroek-pijnlijk-maar-noodzakelijk~a319750c/). Zo blijkt uit dit krantenartikel dat buurtbewoner Hendrik Poepjes zich zorgen maakt over de enorme overlast in het riool die de bomen zouden veroorzaken, dat andere buurtbewoners de overlast afwegen tegen de sfeer en de straataanblik door de kastanjebomen en dat buurtbewoner Frank van Steen boos en ontdaan is door de bomenkap. Toegegeven zal dienen te worden door de gemeente Eindhoven dat een verkeersveilige laan met vers asfalt zonder volwaardige bomen op zich niet veel zal bijdragen aan het dichten van de kloof tussen de gemeente Eindhoven en de zuurstofafhankelijke bewoner die een leefbaar Vaartbroek wenst. Op de sfeerimpressie van de Stoutheuvel met bomen en verlichting worden namelijk grote, dikke, hoge en volwassen bomen beloofd terwijl die juist net zijn gerooid door de boomrooierij. Dit maakt dat de reële vrees bestaat dat in het najaar van 2017 slechts kleine, dunne, lage kleuterboompjes de realiteit zullen vormen van de straataanblik in de Stoutheuvel. Beste gemeente Eindhoven, vergeet niet dat het jaren duurt voor de herplanting groot is. Dus om recht te doen aan de sfeerimpressie van de nieuwe situatie in de Stoutheuvel herplant groots!

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s